Uputa suradnicima

Časopis Zrno objavljuje stručne radove koji obrađuju problematiku odgoja i obrazovanja. Radovi mogu biti opsega do pet kartica teksta (30 redaka na stranici sa 60 znakova u retku). Mole se suradnici da svoje priloge dostave na kompaktnom disku (CD-u), uz obvezatni ispis. Uz rad je poželjno priložiti fotografije, dječje crteže (originale, a ne fotokopije), naslovnice knjiga i sl. Uz priloge koji sadrže fotografiju djeteta priložiti pisanu suglasnost roditelja kojom pristaju na objavu. Naslov članka treba biti kratak i jasan. Uz naslov treba navesti ime i prezime, radno mjesto i ustanovu u kojoj autor radi.

Radovi se honoriraju pa molimo suradnike da navedu adresu, broj žiro-računa i IBAN, banku i OIB. Rukopisi se šalju na adresu: LABO INSPEKT, 10 090 Zagreb, Ivane Brlić Mažuranić 24.

Stavovi autora izneseni u prilozima nisu stavovi redakcije.

Časopis Zrno, kao ni bilo koji njegov dio, ne smije se reproducirati, pohranjivati na sustavu za pohranjivanje ili prenositi u bilo kojem obliku ili bilo kojim sredstvima (elektronički, mehanički, fotokopiranjem, presnimavanjem) bez prethodnog odobrenja nakladnika.

Kontakt

+385 1 6267 429
+385 98 203 706

zrno@laboinspekt.hr


© 2020 Časopis Zrno | Sva prava pridržana | Zaštita privatnostiImpressum