O časopisu

Časopis Zrno je stručni časopis namijenjen prosvjetnim djelatnicima zaposlenima u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i drugim djelatnostima, ali i svima ostalima koji se bave djecom i žele proširiti odnosno razmijeniti svoja znanja o odgoju i obrazovanju.

Časopis je  zamišljen kao forum roditelja, odgajatelja,  učitelja,  stručnih suradnika i ostalih profesionalaca koji širenjem informacija i  najnovijih znanstvenih spoznaja te razmjenom iskustava i ideja potiču i inspiriraju  sve one koji su zainteresirani za unapređivanje odgojno‑obrazovne prakse.

 

Neke od tema objavljenih brojeva:

 • Vrjednovanje školskog uspjeha
 • Odgoj i obrazovanje za ljudska prava
 • Promicanje djetetovih prava
 • Hrvatski jezik u odgoju i nastavi
 • Umjetnost i odgoj
 • Metodika nastave prirode i društva
 • Suvremeni udžbenik
 • Teškoće odrastanja
 • Pismenost – životna vještina
 • Programi predškolskog odgoja
 • Dječja književnost u odgoju i obrazovanju
 • Prevencija poremećaja u ponašanju
 • Daroviti u sustavu odgoja i obrazovanja
 • Metodika usvajanja matematičkih pojmova
 • Udruge u odgoju i obrazovanju
 • Djeca s posebnim potrebama
 • Rani jezični razvoj
 • Nacionalni obrazovni standardi
 • Kraći predškolski programi
 • Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
 • Rano učenje stranog jezika
 • Hrvatska dopunska nastava u inozemstvu
 • Management u odgoju i obrazovanju
 • Suvremena nastava
 • Školska knjižnica – mjesto učenja i druženja
 • Pravobraniteljstvo za djecu
 • Polazak u školu bez stresa
 • Dijete i suvremena tehnologija
 • Razrednik u osnovnoj školi
 • Medijska pismenost i medijska kultura
 • Pedagog i kurikulum
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
 • Kurikulum ranog odgoja i obrazovanja
 • Dječji časopisi
 • Pismenost za 21. stoljeće
 • Interkulturalni odgoj i obrazovanje
 • Sigurniji internet za djecu i mlade
 • Suradnja s roditeljima
 • Samovrednovanje u vrtiću i školi
 • Prosvjetni djelatnici – istraživači vlastite prakse
 • Djeca s poremećajima u ponašanju Igrališta i dvorišta
 • Stvaralaštvo učenika u izvannastavnim aktivnostima
 • Suvremeni udžbenik
 • Kurikulum ranog i predškolskog odgoja
 • Čitanje: razvoj i odgoj čitatelja
 • Djeca u lokalnoj zajednici
 • Što donosi kurikularna reforma
 • Igra – pravo i potreba svakog djeteta
 • Ravnatelj- funkcija i kvalifikacija
 • Digitalni mediji i djeca
 • Psihološka otpornost djeteta
 • Petnaest godina pravobranitelja za djecu u Hrvatskoj
 • Suradnja s roditeljima

Kontakt

+385 1 6267 429
+385 98 203 706

zrno@laboinspekt.hr


© 2020 Časopis Zrno | Sva prava pridržana | Zaštita privatnostiImpressum