Impressum

Glavna i odgovorna urednica:

prof. dr. sc. Dubravka Maleš

 

Članovi uredništva:

prof. dr. sc. Ante Bežen

Sanja Bežen

Maja Flego, prof.

sc. Matilda Markočić

sc. Jelena Pavičić Vukičević

prof. dr. sc. Ivanka Stričević

akademkinja prof. dr. sc. Mirna Šitum

doc. dr. sc. Adrijana Višnjić Jevtić

 

Lektura:

prof. dr. sc. Ante Bežen

 

Grafička priprema:

Urednik d.o.o., Zagreb

 

Žiro račun:

HR6923600001102733346

Tisak:

PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.

Kontakt

+385 1 6267 429
+385 98 203 706

zrno@laboinspekt.hr


© 2020 Časopis Zrno | Sva prava pridržana | Zaštita privatnostiImpressum